Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest zawarcie umowy, czyli przesłanie podpisanej UMOWY ZGŁOSZENIA UDZIAŁU.

Do pobrania
Umowa zgłoszenia udziału i regulamin targów
Karty techniczne
Oferta reklamy dodatkowej
Karta informacyjna
Zamówienie sprężonego powietrza
Karta zgłoszenia do Konkursu PRODUKT HaPeS 2018
Inne
Informacje o spedytorach
Informacje o firmach wykonujących podwieszenia