Dlaczego my?

• Gościmy dużą grupę najważniejszych firm z branży
• tworzymy platformę współpracy między Wschodem, a Zachodem Europy
• przedstawiamy innowacyjne produkty
• organizujemy specjalistyczne konferencje oraz spotkania naukowe
• dzięki konkursowi wyłaniamy i pokazujemy najnowocześniejsze urządzenia z branży
• stawiamy na kontakty interpersonalne

Kto jest wystawcą?

• Producenci końcowych produktów z branży:
– hydrauliki
– pneumatyki
– kontroli
– napędów
– inżynierii sterowanej
• producenci części i półproduktów (łożyska, smary itp.)
• Instytucje naukowe i uniwersytety techniczne
• firmy usługowe (pielęgniarstwo, remont itp.)
• branża projektowania i produkcji maszyn z hydrauliką
• wydawcy i redaktorzy gazet branżowych i ogólnopolskich

Kto jest gościem?

• Producenci maszyn lub produktów końcowych
• Branża medyczna
• Rolnicy
• Branża motoryzacyjna i lotnicza
• Producenci narzędzi i maszyn
• Branża budowlana
• przemysł szklarski
• przemysł spożywczy