Program Seminarium „Przemysł 4.0 - a Technika Płynowa”